четвртак, 6. фебруар 2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 1/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-38/2014-4
Датум: 06.02.2014.год.
Љ У Б О В И Ј А

                                  

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/12) комисија за јавну набавку бр. 1/2014 доносиИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРОИЗВОДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ            Рок за подношење понуда за јавну набавку производа за одржавање хигијене ЈН 1/2014 истиче 17.02.2014. године у 12.00 часова. Обзиром да државни празник 15. и 16. 02.2014. године пада у недељу, нерадни дан је и 17.02.2014. године, те се рок за подношење понуда помера на 18.02.2014. године у 12.00 часова.
            У преосталом делу конкурсна документација остаје у непромењеном облику.

                                                                                              Комисија за јавну набавкуНема коментара:

Постави коментар