петак, 27. септембар 2013.

Одговори на питања ЈН 5/2013РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад Љубовија
Број: 551-10-258/2013-3   
Датум: 27.09.2013.год.
Љ У Б О В И Ј АПредмет: Одговори на питања ЈН 5/2013

1. У складу за чл. 90. Закона о јавним набавкама рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, и не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

2. Мишљења смо да потенцијални понуђач нема право да сугерише наручиоцу садржину модела уговора. Уколико понуђачу не одговара садртжина модела уговора исти није обавезана да учествује у предметној јавној набавци.

3. Сматрамо да измена коју захтевате у вези назива, да се лож уље преименује у гасно уље екстра лако EVRO EL није од значаја, а додатно би продужила поступак јавне набавке, јер смо и у претходним набавкама користили термин „лож уље“ а испоручивано нам је  „гасно уље екстра лако“.


Комисија за јавне набавке

Нема коментара:

Постави коментар