уторак, 27. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 2/2018РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-54/2018-7
Датум: 27.02.2018.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 2/2018


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

      5. Опис предмета набавке: услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија''и то:
                         -     доручак
             -     ужина
             -     ручак и
             -     вечера.

6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифре  55321000 и 55523000  [из општег речника набавке).

7. Уговорена вредност: 3.600.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 2.

10. Понуђена цена:
-         највиша: 4.968.000,00 динара без ПДВ
-         најнижа: 3.600.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-         највиша: 3.600.000,00 динара без ПДВ
-         најнижа: 3.600.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.02.2018. године.

14. Датум закључења уговора: 27.02.2018. године.

     15. Основни подаци о добављачу: Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, ул. Зворнички пут бб, ПИБ 109011949

16. Период важења уговора: 27.02.2019.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

понедељак, 26. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 1/2018РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-53/2018-8
Датум: 26.02.2018.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 1/2018


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара –производа за  одржавање хигијене, и то:


Р. б.

Назив артикла

Јединица мере

Количина (процена)

1.
Средство за чишћење подних површина са мирисом –универзално- за све врсте подова -1/1 л-
лит
90
2.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- са пумпицом
ком
10
3.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- без  пумпице
ком
40
4.
Средство за чишћење и одржавање санитарија 1/1 л
лит
120
5.
Сона киселина 1/1 л
лит
50
6.
Течни абразив 0,75 л

ком
50
7.
Концентровани дезинфекционо-детерџентски раствор са деловањем на грам позитивне и грам негативне бактерије, гљивице и поједине типове вируса, за дезинфекцију руку, радних површина, подова, намештаја, хладњака, рубља-5% -Асепсол или еквивалент 5/1 л
лит
5
8.
Алкохол- етанол 70% -1/1 л
лит
5
9.
Прашак за веш 12/1 кг

ком
50
10.
Таблете за машинско прање посуђа
ком
500
11.
Со за машину за посуђе 1/1
кг
7
12.
Сјај за машину за посуђе 0,75 л
ком
4
13.
Детерџент за ручно прање посуђа 1/1л
лит
30
14.
Течни сапун ½ л-са пумпицом
ком
15

15.
Течни сапун без пумпице 5/1 л
Ком.
7
16.
Глицеринска крема за руке 100 мл
ком
15
17
Шампон за косу ½ л  -„ЕГО“ или еквивалентног квалитета
ком
220
18.
Бријач за једнократну употребу са два сечива

ком
100
19.
Хигијенска вата 100 гр.
ком
10
20.
Хигијенски улошци 10/1
ком
70
21.
Рукавице за једнократну употребу 100/1, латекс, са пудером,  величина М
ком
100
22.
Рукавице за вишекратну употребу, величина М
Ком
30
23.
Купка- 250мл
ком
100
24.
Сунђер за прање посуђа са абразивом
ком
100
25.
Трулекс крпа

ком
100
26.
Папирни убруси у ролни 100% целулоза-двослојни , суперупијајући, „Перфекс“ или еквивалентног квалитета-уз понуду доставити узорак
ком
1.800
27.
Тоалет папир ролна-100% целулоза-двослојни  24/1-„Перфекс“ или еквивалентног квалитета- уз понуду доставити узорак
ком
200
28.
Кесе за смеће 40л
ком
3.000
29.
Жица за судове
ком
20
30.
ПВЦ канте за смеће са поклопцем и педалом за подизање- 20л
ком
5
31.
Бриско са металном дршком, дебљи канап
ком.
20
32.
ПВЦ кофа са цедиљком за бриско, са точкићима
ком
9
33.
Уложак за бриско-дебљи канап
ком
20
34.
Микрофибер  крпа, 30х30 цм
ком.
15
35.
Метла сиркова прошивена 4 пута, са дугом дршком
ком
6
36.
Пуњење за освеживач просторија, 250 мл
ком
15
37.
ПВЦ четка за WC шољу
ком
10
38.
Пудер-талк 200 гр
ком
50
39.
Сунђер за купање
ком
10
40.
Собна метла од вештачке длаке за скупљање прашине, са дугачком дршком
ком
8
41.
ПВЦ пајалица овална
ком
5
42.
Течно средство за машинско прање посуђа које не пени, погодно за ростфрај, порцелан и термостабилну пластику. Састав 15-30% EDTA,калијум хидроксид, намењено за комерцијалне машине за прање -12,5 /1 кг
Ком
4
43.
Средство за испирање и сјај посуђа за машине за судове за комерцијалну употребу (испира бистро, брзо се суши,везује остатке алкалија главног прања и не ствара пену,спречава стварање каменца). Састав 5-15% нејонски сурфактанти, водени растварач, боје, помоћне материје, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон- 10/1 л
Ком
3
44.
Таблете соли- аустријска варена со, NaCl>=99,6%, за регенерацију система за омекшавање воде- 25/1 кг
Ком
1
45.
Дестилована вода – 5/1 л
Ком
10
46.
Сапун за прање руку 0,75 гр.
Ком
500
     


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 33700000, 39224000 и 39830000.

7. Уговорена вредност:  322.691,50 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 1.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 322.691,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 322.691,50 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 322.691,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 322.691,50 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.02.2018. године.

14. Датум закључења уговора: 23.02.2018. године.

     15. Основни подаци о добављачу: СТР „СУПЕРМАРКЕТ“ Љубовија, Војводе Мишића 14,  ПИБ 101301508.

16. Период важења уговора: 31.12.2018.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић