петак, 2. мај 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-118/2014-7
Датум: 02.05.2014. год.
Љ У Б О В И Ј А

                                   

            На основу члана 63.  став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/12) комисија за јавну набавку бр. 3/2014  обавештава потенцијалне понуђаче оПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
       


            Рок за подношење понуда се продужава до 14.05.2014. године  до 12.00 часова.
            Отварање понуда ће се обавити истог дана у 12.30 часова.

                       
                                                                                 Комисија за јавну набавку

Нема коментара:

Постави коментар