понедељак, 21. март 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈН 3/2016

 

Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- - ЈН 3/2016


1.          Назив,адреса и интернет стр.наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“, Милана Тешића 28,   Љубовија, czsrljubovija.blogspot.com.
2.     Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).
3.     Опис предмета набавке: услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''      Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''- шифре 55321000 и 55523000.   
4.      Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  дин. без ПДВ-a.
5.           Број примљених понуда: нула.
6.            Поступак ће бити поновљен у року од 30 радних дана.

Нема коментара:

Постави коментар