четвртак, 7. април 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 4/2016Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- - ЈН 4/2016


1.                   Назив,адреса и интернет стр.наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“, Милана Тешића 28,   Љубовија, czsrljubovija.blogspot.com.
2.        Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).
3.        Опис предмета набавке: производа за одржавање хигијене (са допремањем); шифре 33700000; 39224000 и 39830000    
4.        Процењена вредност јавне набавке: 525.000,00  дин. без ПДВ-a.
5.       Број примљених понуда: једна- „МАЛИ ПРИНЦ“ доо Јаково.
6.        Разлог за обуставу поступка: понуда неприхватљива- није достављена меница и понуђена цена већа од процењене вредности набавке
7.       Поступак ће бити поновљен у року од 30 радних дана.

Нема коментара:

Постави коментар