четвртак, 21. фебруар 2019.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА ЈН 1/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад ''Љубовија''
Број: 551-10-62/2019-3
Датум: 20.02.2019. године
Љ У Б О В И Ј А

                                                        

ПРЕДМЕТ: Разјашњење конкурсне документације у јавној набавци 1/2019


            Дана 20.02.2019. године, у складу са чл.63 ЗЈН-а, примљен је захтев за додатним информацијама и пајашњење конкурсне документације у јавној набавци бр. 1/2019. На постављена питања наручилац даје следеће одговоре:

- У контакту са АПР-ом добили смо информације да Извештај о бонитету и скоринг за 2018. годину није могуће добити уколико није предат завршни рачун. Одмах по предаји завршног рачуна може се добити и Извештај о бонитету. Потребно је доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН. Уколико нисте у могућности да прибавите Извештај о бонитету и скоринг за 2018. годину, доставите за претходну годину и Биланс успеха за 2018. год.


            С поштовањем,
                                                                                                Председник комисије
                                                                                    ______________________________
                                                                                                   Зорица Ђоковић

 питање можете погледати кликом : ОВДЕ

Нема коментара:

Постави коментар