четвртак, 11. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА
у Установи за одрасле и старије ''Љубовија''
 (при ЦСР ''Љубовија'')

 • Посете су дозвољене у дворишту установе сваког дана од 10 до 18 часова, када су повољни временски услови - температура изнад 18 степени, без кише и ветра;
 •  Корисник може имати посете два пута седмично; 
 •  Посета може трајати најдуже 15 минута;   
 • У посету могу доћи највише два лица;
 • Посета се мора унапред најавити телефоном и са запосленимa договорити тачан термин доласка;
 • Посетиоцу се на капији мери температура и проверава се да ли има симптоме болести COVID 19. Лицима која имају неки од симптома болести улаз у двориште није дозвољен;
 • На капији се врши дезинфекција обуће и руку.  Посетилац током посете мора да носи маску, рукавице и визир.
 • Контакт са корисником није дозвољен и обавезна је међусобна дистанца од 2 метра. Током посете присутан је запослени установе у циљу спречавања  директаног контакта са корисником (поздрављање, грљење, љубљење, додиривање);
 • Лица која долазе у посету могу да бораве само на тачно одређеном месту у дворишту. Није дозвољено кретање у другим деловима дворишта, као ни улазак у установу.
 • О реализацији посета води се евиденција. 
 • Посетилац може да донесе за корисника искључиво ствари које се могу дезинфиковати. Ствари се предају запосленом који их дезинфикује и након 24 часа предаје кориснику.

                                                                                                УПРАВА УСТАНОВЕ

Нема коментара:

Постави коментар