петак, 16. децембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 12/2016Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ЈН 12/2016


1.       Назив,адреса и интернет стр.наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“, Милана Тешића 28,   Љубовија, czsrljubovija.blogspot.com.
2.        Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).
3.        Опис предмета набавке : услуге припреме и достављања хране за Установу за  одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''- шифре 55321000 и 55523000.   
4.        Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  дин. без ПДВ-a.
5.       Број примљених понуда: нула.
6.       Поступак ће бити поновљен у наредној години након усвајања финансијског плана и плана набавки.

Нема коментара:

Постави коментар