понедељак, 27. април 2015.

РАЗЈАШЊЕЊЕ БР.3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 4/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад ''Љубовија''
Број: 551-10-121/2015-7
Датум: 27.04.2015. године
Љ У Б О В И Ј А


                       
ПРЕДМЕТ: Разјашњење конкурсне документације у јавној набавци 4/2015   
                  

            Дана 23.04.2015. године, у складу са чл.63 ЗЈН-а, примљен је захтев за разјашњење конкурсне документације са следећим питањима:

1.  Ред. бр. 7.      Шта подразумева преправљање дела цевовода: Која је врста цеви -шавне или бешавне, који је пречник и која  количина - дужина? Колико се вентила ДН 80 НП 6 демонтира и поново монтира? Колико се неисправних вентила замењује? Која је врста вентила - равни запорни,кугласти, лептирасти ... Које су пумпе, који ДН и НП?Може ли се добити технички цртеж преправке?

2. Ред. бр. 5.     Која је дебљина и врста термоизолационог слоја и која је дебљина Ал  лима у облози?  

3. Ред. бр. 7.      Шта подразумева преправка инсталације и повезивање са експанзионом посудом. Која је врста цеви - шавне или бешавне, који је пречник и која количина - дужина?

4. Ред. бр. 8.     На коју врсту вебтила сигурности се мисли - са тегом ули са опругом?Који је називни пречник и називни притисак? Који је притисак отварања?Да ли је потребан цертификат?   

5. Ред. бр. 10.   Шта подразумева преправка електроинсталације. Који каблови? Мења ли се разводни орман, контактори, прекидачи, осигурачи?Које су им техничке карактеристике?.

6. Може ли се контактирати технички лице које је саставило техничку спецификацију?

7. Да ли имате Главни машински пројекат адаптације котларнице израђен и оверен од стране одговорног пројектанта - лиценца 330?

8. Да ли имате Дозволу за адаптацију котларнице издату од стране Одељења за урбанизам Општине Љубовија?


На исте дајемо следеће одговоре:

1. Преправљање дела цевовода подразумева повезивање новог котла са постојећом цевоводном инсталацијом. Цеви су бешавне. Равни запорни вентили  ДН 80,  циркулациона имп пумпа трофазна.

2. Термо изолација треба да буде дебљине 40-50мм, а дебљина  алуминијумског лима 1мм.

3.         Ново повезивање експанзионе посуде са бесавном цеви 1".

4. Мисли се на сигурносни вентил са тегом радни притисак 4 бара. Потребан је сертификат за сав уграђени материјал.

5.  Ситне преправке електроинсталације. Не мења се разводни орман.

6.   Може.   Број можете добити у Центру за социјални рад Љубовија.

7.  Не постоји Главни машински пројекат адаптације котларнице.

8. У општинској управи смо добили одговор да није потребна дозвола за адаптацију котларнице.

                                                                                                Комисија за јавне набавке


Нема коментара:

Постави коментар