петак, 17. април 2015.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 4/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-121/2015-3
Датум: 17.04.2014.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/12) комисија за јавну набавку бр. 4/2015 доноси


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА   ЈН 4/2015


На страни 11. конкурсне документације у делу 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, у пасусу 5 - Испуњеност додатних услова уместо речи „тражених узорака“ треба да стоји „одговарајуће лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије“.

            У преосталом делу конкурсна документација остаје у непромењеном облику.                                                                                    Комисија за јавне набавкеНема коментара:

Постави коментар