понедељак, 27. април 2015.

РАЗЈАШЊЕЊЕ БР.4 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 5/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад ''Љубовија''
Број: 551-10-124/2015-6
Датум: 27.04.2015. године
Љ У Б О В И Ј А


                       
ПРЕДМЕТ: Разјашњење конкурсне документације у јавној набавци 5/2015   
                  

            Дана 27.04.2015. године, у складу са чл.63 ЗЈН-а, примљен је захтев за разјашњење конкурсне документације са следећим питањима:

 1. Понуђач уз понуду треба да достави меницу за авансно плаћање 100% а само ИЗАБРАНИ понуђач треба да достави преостале две, за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року? 

На исте дајемо следећи одговор:

1. Сви понуђачи уз понуду треба да доставе све три менице.
                                                                                                     Комисија за јавне набавке


Нема коментара:

Постави коментар