петак, 24. април 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЊУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 3/2015

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-100/20142015-8
Датум: 24.04.2015.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 3/2015


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – производи  за одржавање хигијене (са допремањем), за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Средство за чишћење подних површина-универзална за све врсте подова 1/1
лит
132
2.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- са пумпицом
ком
20
3.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- без  пумпице
ком
150
4.
Средство за чишћење и одржавање санитарија 1/1л
лит
200
5.
Сона киселина 1/1л
лит
60
6.
Течни абразив 0,75 л
ком
75
7.
Концентровани дезинфекционо-детерџентски раствор са деловањем на грам позитивне и грам негативне бактерије, гљивице и поједине типове вируса, за дезинфекцију руку, радних површина, подова, намештаја, хладњака, рубља-Асепсол или еквивалент 1/1л
лит
70
8.
Алкохол- етанол 70% -1/1л
лит
30
9.
Прашак за веш 12/1кг
ком
100
10.
Таблете за машинско прање посуђа
ком
2.200
11.
Со за машину за посуђе 1/1
кг
24
12.
Сјај за машину за посуђе 0,75 л
ком
12
13.
Детерџент за ручно прање посуђа 1/1л
лит
40
14.
Течни сапун ½ л
ком
50
15.
Глицеринска крема за руке 100 мл
ком
40
16.
Сапун 0,75гр
ком
1.320
17.
Шампон за косу ½ л-„ЕГО“ или еквивалентног квалитета
ком
600
18.
Бријач за једнократну употребу са два сечива
ком
240
19.
Паста за прање зуба 75 мл
ком
150
20.
Четкица за прање зуба
ком
70
21.
Хигијенски вата 100 гр.
ком
40
22.
Пена  за бријање-250мл
ком
130
23.
Хигијенски улошци 10/1
ком
240
24.
Рукавице за једнократну употребу 100/1 , латекс, са пудером, величина М
ком
100
25.
Рукавице гумене за вишекратну употребу величина М
ком
50
26.
Сунђер за прање посуђа са абразивом
ком
80
27.
Трулекс крпа
ком
80
28.
Папирни убруси у ролни 100% целулоза-двослојни , супер упијајући-„Перфекс“ или еквивалентног квалитета
ком
1000
29.
Тоалет папир ролна-100% целулоза-двослојни  24/1 -„Перфекс“ или еквивалентног квалитета
ком
300
30.
Кесе за смеће 40л
ком
3.000
31.
Жица за судове
ком
24
32.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- до 70кг
ком
1.350
33.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- преко 70кг
ком
1.350
34.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене- до 70кг
ком
1.350
35.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене – преко 70кг
ком
1.350
36.
Избељивач за веш 1/1л
лит
12
37.
Папирне салвете двослојне 100/1
ком
700
38.
ПВЦ канте за смеће са поклопцем и педалом за подизање- 20л
ком
10
39.
Бриско са металном дршком, дебљи канап
ком.
12
40.
ПВЦ кофа са цедиљком за бриско, са точкићима
ком
6
41.
Уложак за бриско-дебљи канап
ком
15
42.
Крпа за  под у ролни – ширина 80 цм
м
20
43.
Микрофибер  крпа, 30х30 цм
ком.
15
44.
Метла сиркова прош. 4 пута, са дугом дршком

ком
5
45.
Трослојна заштитна хируршка маска за  лице са тракама за везивање или ластишем
ком
100
46.
Освеживач за просторије- база + спреј  250мл, на батерије
ком
2
47.
Пуњење за освеживач просторија, 250 мл
ком
8
48.
ПВЦ четка за WC шољу
ком
10
49.
Пудер-талк 200 гр
ком
40
50.
Сунђер за купање
ком
30
51.
ПВЦ ђубровник
ком
5
52.
Собна метла од вештачке длаке за скупљање прашине, са дугачком дршком
ком
10
53.
ПВЦ пајалица овална
ком
3


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 33700000;  
     39224000 и 39830000.

7. Уговорена вредност: 786.548,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 4.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 904.175,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 786.548,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 786.548,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 786.548,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.04.2015. године.

14. Датум закључења уговора: 24.04.2015. године.

     15. Основни подаци о добављачу: „МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО,  ул.
           Ослобођења 52, ПИБ 100010513.

16. Период важења уговора: 31.12.2015. године.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар